Door in te schrijven voor onze wedstrijden ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Deze houden in dat:

  1. Je gaat akkoord met publicatie van de uitslag van de wedstrijd op de website van Olympus'70 en inschrijven.nl. Via deze pagina zijn deze uitslagen te bereiken via een link.
  2. Je gaat akkoord met eventuele publicatie van foto's die tijdens het evenement zijn gemaakt
  3. Deelnemers onder 15 jaar hebben toestemming van hun ouders om aan de wedstrijd deel te nemen.
  4. Deelnemers verklaren geen gezondheidsklachten te hebben die deelname belemmeren.
  5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele verlies van eigendommen.
  6. Je mailadres kan gebruikt worden voor mailing aangaande de volgende editie van ons evenement en tevens ten behoeve van het runcircuit.
  7. De organisatie kan bij extreme omstandigheden besluiten de wedstrijd niet door te laten gaan. Gezien de kosten die gemaakt worden voor de organisatie die inmiddels gemaakt zijn, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.